środa, 19 października 2016

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o 1%, ale baliście się zapytać
Na konto w Fundacji wpływają już pieniądze z 1%
A jak to własciwie jest z tym 1%...


Gdzie trafiają przekazane pieniądze? - Darowizny z 1% wpływają na nasze fundacyjne konto, nie otrzymujemy ich na konto prywatne.

Kiedy otrzymujemy pieniądze? - 1% trafia na nasze subkonto w okresie pażdziernik - grudzień. Zdziwnieni, że dopiero teraz? No, tak to niestety jest. Do końca kwietnia podatnicy rozliczają się z fiskusem, później urzędy skarbowe rozliczają się między sobą i na początku października fundacje otrzymują informacje z urzędów właściwych do miejsca ich rejestracji.
My mamy subkonto w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", w której jest mnóstwo podopiecznych (ok 30tys), dlatego księgowanie 1% trwa dłużej, niż w mniejszych fundacjach. W praktyce jednak większość darowizn z podatku jest na naszym koncie na przełomie października i listopada.

Na co można przeznaczyć pieniądze z 1% i jak z nich korzystać? - 1% podatku traktowany jest jak wszystkie darowizny pieniężne, podlega zasadom rozliczenia, obowiązującym w danej  fundacji. Nie mamy bezpośredniego dostępu do pieniędzy na subkoncie. Nie możemy iść do bankomatu i wypłacić sobie kilku stówek, bo akurat na coś potrzebujemy. Obowiązują nas procedury.
Są dwie możliwości refundacji:1) (najczęstsza) Kupujemy potrzebne reczy, płacimy za rehabilitację, wizyty lekarskie itd - z własnej kieszeni. Bierzemy na wszystko fakturę, należy ją opisać - za co dana faktura, dla kogo, podpis - i wysłać do fundacji. Po kilku tygodniach (5-6) otrzymujemy pieniądze na prywatne konto. 2) Bierzemy fakturę przelewową lub proforma z bezpośrednią  płatnością na konto kontrahenta. Wtedy to on czeka na pieniądze (ok 4tyg), ale my czekamy na produkt/usługę. 
Oczywiście to nie jest tak, że możemy brać faktury, na co chcemy. 
Refundacji podlegają:
wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego,  zalicza się do nich koszty związane z:
a) turnusami rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi,
b) rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi terapiami stymulują- cymi rozwój Podopiecznego;
c) lekarstwami przyjmowanymi na stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety;
d) protezami;
e) operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej), wizytami u specjalistów;
f) sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym, wózkami spacerowymi;
g) środkami: higienicznymi, pielęgnacyjnymi, a w niezbędnym zakresie także środkami czystości;
h) transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty – pieczęć na odwrocie faktur/rachunków/biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport Podopiecznego);
i) obuwiem: ortopedycznym, profilaktycznym;
j) likwidacją barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty); k) zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, spo- łecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
l) sprzętem sportowym typu bieżnia, rower, trampolina itp., zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
m) zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, spo- łecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
n) specjalistycznymi dietami (np. bezglutenową, bezmleczną);
o) pomocami dydaktycznymi, edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
p) usługami opiekuńczymi.
wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznego, zalicza się tu koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny Podopiecznego, o ile związane są z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - do kwoty 500zł.
Fundacja w każdej chwili ma prawo zakwestionować nasze wydatki i nie wypłacić pieniędzy. To ona nimi zarządza i decyduje, czy nasze wydatki są zasadne. Jeśli wydatki wykraczają poza powyższą listę lub jednorazowe zestawienie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych przekracza 500 zł, konieczne jest każdorazowe napisanie indywidualnej, uzasadnionej prośby do Zarządu Fundacji o możliwość wykorzystania środków z subkonta na dany cel.
Jak widać skorzystanie z tych pieniędzy wymaga trochę "zachodu", ale nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Opisywanie faktur wchodzi w krew ;)

Dlaczego warto przekazać komuś swój 1%? - Rehabilitacja w ramach NFZ, to 120 osobodni rocznie. W tym zawarte są również wizyty lekarskie. W zależności od "możliwości przerobowych" specjalistycznych ośrodków to 1 - 2 zajęcia w tygodniu po 30min - 1godziny. Do tego są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Nistety nie wszyscy rodzice o tym wiedzą, nie wszędzie realizowany jest program. Aby dziecko mogło być rehabilitowane w ramach WWR, potrzebne są tony dokumentów, musi zebrać się odpowiednia komisja - wszystko trwa nawet do kilku miesięcy. A zajęć z WWR, jest - UWAGA - max 8 godz w miesiącu! Przyznacie, że szału nie ma... Dlatego rodzice jeżdżą na prywatne turnusy rehabilitacyjne (w naszej gminie PFRON dofinansowuje turnusy raz na 3 lata...), na prywatną rehabilitację stacjonarną, do tego dochodzą leki, sprzęty terapeutyczne, prywatne wizyty lekarskie. Na co my wydaliśmy 1%, który otrzymaliśmy w zeszłym roku, opowiem w osobnym poście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz